กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวลำพูน เดชกล้า

นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป/พนักงานจ้างเหมา

นายธนูสินธุ์ จูมพิลา

พนักงานจ้างทั่วไป
(พนักงานขับรถบรรทุกขยะ)

นายบุญเติม อุปชัย

พนักงานจ้างเหมา
(คนงานประจำรถขยะ)

นายลอย โสมะมี

พนักงานจ้างเหมา
(คนงานประจำรถขยะ)

นายสมหมาย วันทาดี

พนักงานจ้างเหมา
(คนงานประจำรถขยะ)

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ