กองคลัง

นางผ่องศรี คลังทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางอัญญิกา เชื้อบัญฑิต

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ

-ว่าง-

นักวิชาการการเงินละบัญชี ปฏิบัติการ

นางสาวจิรภาภรณ์ ทาบุราญ

เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป/พนักงานจ้างเหมา

นายสาวกนกกาญจน์ วงษ์ศรีแก้ว

พนักงานจ้างภารกิจ(ผู้ช่วยจพง.การเงินและบัญชี)

นางสาวศิริกัญญา จันทร์เรือง

พนักงานจ้างภารกิจ(ผู้ช่วยจพง.พัสดุ)

นายสาทิส พันธะมา

พนักงานจ้างทั่วไป(คนงานทั่วไป)

นางสาวนิรมล กายสุวรรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป(คนงานทั่วไป)

นายสัญชัย ไชยรักษ์

พนักงานจ้างเหมา (ขับรถยนต์)

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ