คณะผู้บริหาร

นายสมร ประทุมวัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
เบอร์โทรศัพท์ 0878762466

นายปรีชา ไชยรักษ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 0917816933

นางสาวอุไรวรรณ เจริญคุณ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 0833857109

นางโสภา ธนาคุณ

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
เบอร์โทรศัพท์ 0931051645

นางงามพิศ วงษ์สามารถ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 08621967134

นางปวรรัตน์ จันทะโยธา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 0973359238

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ