สภาพทั่วไป

       ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลนาสะไมย์เป็น 1 ใน 78 ตำบล ของจังหวัดยโสธร ในเขตอำเภอเมืองยโสธร ตำบลนาสะไมย์มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน คือ ตำบลไผ่ ตำบลหนองเรือ ตำบลสิงห์ ตำบลหนองหิน และตำบลทุ่งแต้ ดังนี้

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดกับเขตตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จรดถนนเจ้าเสด็จลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามถนนเจ้าเสด็จ ถึงลำห้วยทวน จากกึ่งกลางลำห้วยทวนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงบ้านหนองจาน รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร
 • ทิศใต้ ติดกับเขตตำบลหนองเรือและตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนสาธารณะสายนาสะไมย์-หนองหิน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จรดถนนสายหนองไฮ ตำบลนาสะไมย์ ไปบ้านดอนกลาง ตำบลหนองเรือ ไปตามทางสาธารณะประโยชน์ จรดลำห้วยทวนทางด้านทิศใต้ รวมระยะทางด้านทิศใต้ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร โดยตำบลนาสะไมย์มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ประมาณ 15 กิโลเมตร
 • ทิศตะวันออก ติดกับเขตตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนสาธารณะสายนาสะไมย์-หนองหิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงสายหนองศาลา-หนองหิน รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 4.5 กิโลเมตร
 • ทิศตะวันตก ติดกับเขตตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธรโดยมีแนวเขตเริ่มจากลำห้วยทวน บ้านนาสีนวล ตำบลหนองเรือ ไปทางทิศเหนือจนสิ้นสุดลำห้วยทวนที่บ้านหนองจาน ตำบลนาสะไมย์ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 4 กิโลเมตร

เขตการปกครอง

      เขตปกครอง ตำบลนาสะไมย์มีพื้นที่ในการปกครองทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. หมู่ที่ 1 บ้านนาสะไมย์ นายสงคราม จันทร์น้อย กำนันตำบลนาสะไมย์ เบอร์โทรศัพท์ 0819766267
 2. หมู่ที่ 2 บ้านนาสะไมย์ นายผดุงศักดิ์ เจริญคุณ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 0878706615
 3. หมู่ที่ 3 บ้านหนองไฮ นายไพฑูรย์ แบบทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 0927761035
 4. หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน นายทรัพย์ มูลสาร เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 0821530239
 5. หมู่ที่ 5 บ้านนารา นายชม เนตรหาญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 0926251259
 6. หมู่ที่ 6 บ้านผือฮี นางวงเดือน เวฬุวนารักษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 0XXXXXXXXX
 7. หมู่ที่ 7 บ้านชาด นายอนุชา บุญยก เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 0981795295
 8. หมู่ที่ 8 บ้านหนองศาลา นางสาวกัญญาณัฐ ปทุมวัน เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 0624914741
 9. หมู่ที่ 9 บ้านนาดีน้อย นายเจียงศักดิ์ โทบุดดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 0819995637
 10. หมู่ที่ 10 บ้านหนองจาน นางวาฐินี เทียมพล เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 0813891478
 11. หมู่ที่ 11 บ้านนาสะไมย์ นางบุบผา เต้าทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 0883510295
 12. หมู่ที่ 12 บ้านนาดีน้อย นางจุรี แสงโชติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 0821408240
 13. หมู่ที่ 13 บ้านนาสะไมย์ นายวุฒิ พันดวง เป็นผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 0973407151

 

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ