หัวหน้าส่วนราชการ

นางงามพิศ วงษ์สามารถ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 08621967134

นางปวรรัตน์ จันทะโยธา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 0973359238

นายศักดิ์ชัย โกยรัมย์

หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 0894947858

นางผ่องศรี คลังทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 0898458824

นายมงคล ศรีวิเศษ

ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 0848251116

นายมงคล ศรีวิเศษ

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 0848251116

นายศักดิ์ชัย โกยรัมย์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
เบอร์โทรศัพท์ 0894947858

- ว่าง -

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ 0xxxxxxxxx

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ