กองช่าง

นายมงคล ศรีวิเศษ

ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานส่วนตำบล

นายเวียงชัย ศรีวิเศษ

นายช่างโยธาอาวุโส

-ว่าง-

นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป/พนักงานจ้างเหมา

นายทวีศักดิ์ จูมพิลา

พนักงานจ้างภารกิจ(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

นางสาวไอรดา ศรีวันคำ

พนักงานจ้างทั่วไป(คนงานทั่วไป)

นายสนธยา สุประเสิฐ

พนักงานจ้างเหมา (ช่างซ่อมไฟฟ้า)

นายสุริยา ประทุมวัน

พนักงานจ้างเหมา (ช่วยงานกองช่าง)

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ