รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดี, 20 เมษายน 2566 15:11
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ได้รับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นที่เรีีีีีียบร้อยแล้ว

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ