ข่าวกิจกรรม

       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >> วันที่ 8 เมษายน 2565 อบต.นาสะไมย์ โดยท่านนายกสมร ประทุมวัน นายก อบต.นาสะไมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่จาก อบต.นาสะไมย์ มอบวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาฉีดพ่นยุงลายและทรายอะเบท สำหรับงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลนาสะไมย์ โดยความร่วมมือจากหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเวริมสุขภาพตำบลนาสะไมย์ และทีม อสม.ตำบลนาสะไมย์

       กองสาธารณสุขฯ อบต.นาสะไมย์ จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565>>
        >>วันที่ 31 มีนาคม 2565 ท่านนายกสมรประทุมวัน เป็นประธานพิธีเปิดอบรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้อาสาสมัครฯ ทั้ง 13 หมู่บ้าน >> มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้อาสาสมัครที่ผ่านการอบรมทุกหมู่บ้าน ให้บริการฉีดวัคซีนฯ ให้กับสุนัขและแมว ตามแผนงานบริการเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลนาสะไมย์ >> โดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ณ อบต.นาสะไมย์ <<

       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ จัดกิจกรรม อบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ตามหลัก 3R ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 >> วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสมร ประทุมวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ตามหลัก 3R ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.นาสะไมย์

       องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ จัดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ประจำปี 2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ หนองศาลา บ้านหนองศาลา หมูที่8 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร >>

       กองสาธารณสุขฯ อบต.นาสะไมย์ จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566>>
        >>วันที่ 14 มีนาคม 2566 ท่านนายกสมรประทุมวัน เป็นประธานพิธีเปิดอบรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้อาสาสมัครฯ จำนวน 39 คน >> มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้อาสาสมัครที่ผ่านการอบรมทุกหมู่บ้าน ให้บริการฉีดวัคซีนฯ ให้กับสุนัขและแมว ตามแผนงานบริการเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลนาสะไมย์ >> กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวโดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ณ อบต.นาสะไมย์ <<

       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ จัดกิจกรรม อบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ตามหลัก 3R ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 >> วันที่ 11 มกราคม 2566 นายสมร ประทุมวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ตามหลัก 3R ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.นาสะไมย์ โดยมี นางงามพิศ วงษ์สามารถ ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน >>
        มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยทั้ง 4 ประเภท การนำขยะไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นการคัดแยกตั้งแต่ครัวเรือน กิจกรรมการฝึกปฺฎิบัติการทำถังขยะเปียก เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธรเป็นวิทยากรให้ความรู้>>

       องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยนายสมร ประทุมวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (7วัน อันตราย) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - วันที่ 4 มกราคม 2566 ณ บริเวณสี่แยกบ้านนาดีน้อย ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
        องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ขอให้ทุกท่านเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยความปลอดภัยครับ

    องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ จัดกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 บ้านชาด หมู่ที่ 7 จัดอบรมให้ความรู้ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ