โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566

วันพุธ, 15 มีนาคม 2566 15:40

       กองสาธารณสุขฯ อบต.นาสะไมย์ จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566>>
        >>วันที่ 14 มีนาคม 2566 ท่านนายกสมรประทุมวัน เป็นประธานพิธีเปิดอบรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้อาสาสมัครฯ จำนวน 39 คน >> มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้อาสาสมัครที่ผ่านการอบรมทุกหมู่บ้าน ให้บริการฉีดวัคซีนฯ ให้กับสุนัขและแมว ตามแผนงานบริการเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลนาสะไมย์ >> กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวโดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ณ อบต.นาสะไมย์ <<

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ