โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ตามหลัก 3R ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดี, 12 มกราคม 2566 15:24

       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ จัดกิจกรรม อบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ตามหลัก 3R ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 >> วันที่ 11 มกราคม 2566 นายสมร ประทุมวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ตามหลัก 3R ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.นาสะไมย์ โดยมี นางงามพิศ วงษ์สามารถ ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน >>
        มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยทั้ง 4 ประเภท การนำขยะไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นการคัดแยกตั้งแต่ครัวเรือน กิจกรรมการฝึกปฺฎิบัติการทำถังขยะเปียก เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธรเป็นวิทยากรให้ความรู้>>

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ