ข่าวกิจกรรม

        >>> >>> >>>ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ >>รายชื่อผู้สูงอายุ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

        >>> >>> >>>ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ >>รายชื่อผู้สูงอายุ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

        >>> >>> >>>กิจกรรมออกเยี่ยมดูแลให้กำลังใจผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง อบต.นาสะไมย์ >>ผู้บริหาร อบต.นาสะไมย์ คุณหมอ รพ.สต.นาสะไมย์ ทีม CG อสม. ตำบลนาสะไมย์ ออกเยี่ยมดูแลให้กำลังใจผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง อบต.นาสะไมย์ โดยมีการให้กำลังใจ ดูแล ตรวตสุขภาพ แนะนำการออกกำลังกาย ตลอดจนมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ มอบนม อาหารเป็นกำลังใจอย่างต่อเนื่อง

        >>> >>>ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า 2566 จากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 ซึ่งข้อมูลกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุ ในปี 2566 มีประชาชนเสียชีวิตแล้ว 3 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-23 พฤษภาคม 2566) เหตุจากการไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรค และในบางรายเคยมีประวัติได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อน แต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนซ้ำหลังถูกสุนัขกัด นั้น อบต.นาสะไมย์ จึงขอประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ ให้นำสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวฉีดวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือ แนะนำหากถูกสุนัขกัด ให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครบทุกเข็ม ชวนประชาชนร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 2568

        >>> >>>กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2566 กำหนดการ 12 - 23 มิถุนายน 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ - สำรวจลูกน้ำยุงลาย - แจกทรายอะเบท - ทำความสะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย - ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย >>> ร่วมกันดำเนินการโดย - รพ.สต.นาสะไมย์ - อบต.นาสะไมย์ - ชมรม อสม.ต.นาสะไมย์ - ผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพในพื้นที่

        >>> >>> >>>อบต.นาสะไมย์ แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ ด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร จัดทำโครงการผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดให้กับประชาชนใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1. อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด 2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า 3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ 4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด และทรงมีพระราชวินิจฉัยให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ไปให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อนำไปใช้ดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3MawPYb หรือ QR Code หรือ ลิ้ง https://drive.google.com/drive/folders/12CYpFTFuMEmZl5LZBhGbKuQcJsZLM9O2

        >>> >>> >>>กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า อบต.นาสะไมย์ >>กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า อบต.นาสะไมย์ กำหนดนโยบายประหยัดพลังงานของ อบต.นาสะไมย์ และรรรงค์ประหยัดพลังงานในสำนักงาน

        >>> >>> >>>ประชาสัมพันธ์การสำรวจตลานในพื้นที่ตำบลนาสะไมย์ 2565

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 8

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ