แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

วันจันทร์, 12 ธันวาคม 2565 14:50

            องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารที่แนบมาด้วยนี้  จึงประชาสัมพันธ์มา เพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ